WOLONTARIAT

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela.”

Jan Paweł II

Przesłanie Papieża na zakończenie
Międzynarodowego Roku Wolontariatu

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

   Uczniowie w naszym  zespole są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

  Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno wychowawczy. Szkolny wolontariat przy Samorządzie Uczniowskim skupia uczniów  otwartych na bezinteresowną pomoc innym.

Opiekunem  Szkolnego  Wolontariatu  jest pani   Renata Janowiec.

Wizyta w Sądeckim Hospicjum

Młodzież z IV Liceum Sportowego oraz z Gimnazjum nr 5 z Nowego Sącza przybyła do Sądeckiego Hospicjum. Przekazali drobne upominki i życzenia świąteczne dla podopiecznych oraz pracowników od całej społeczności szkolnej.

Kiermasz Wielkanocny

Kiermasz Wielkanocny zorganizowany przez wolontariuszy IV LO Sportowe i Gimnazjum Nr 5 przy Parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu.

Pola Nadziei

„Pola Nadziei” – przy sądeckiej bazylice – wolontariusze IV LO Sportowego

Bożonarodzeniowy kiermasz zorganizowany  dla  potrzebujących dzieci  w Indii

16 grudnia  przy   dużym zaangażowaniu  nauczycieli  i wolontariuszy naszej szkoły został zorganizowany kiermasz  Bożonarodzeniowy. Duże stoisko zostało zorganizowane przy kościele Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. Zainteresowani   mogli nabyć  własnoręcznie  wykonane  przez  wolontariuszy i nauczycieli  ozdoby i stroiki świąteczne. Kiermasz  cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a jego charytatywny charakter tylko zachęcał do zakupów i wsparcia działań wolontariuszy. Opiekę nad całością przedsięwzięcia sprawowały: pani Renata Janowiec, pani Monika Wolak, pani Monika Nadolska, pani Magdalena Cięciwa, pani Monika Fikiel Szkarłat.

Wolontariusze przyłączyli się do akcji „Serce – Sercu”

Od wieku lat wolontariusze naszej szkoły uczestniczą w  największej akcji charytatywnej na Sądecczyźnie „Serce Sercu”. W tym roku  wzięło udział 35 wolontariuszy pod opieką  pani Renaty Janowiec.