Mężczyzna w garniturze trzymający kartkę z napisem OGŁOSZENIE
Dla uczniów

ZDALNE NAUCZANIE OD 31 STYCZNIA 2022r.

Serdecznie witamy wszystkich po zakończeniu przerwy związanej z feriami zimowymi.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia br. w naszej szkole od dnia 31 stycznia do 27 lutego 2022 r. uczniowie wszystkich klas mają obowiązek uczestniczyć w nauce zdalnej prowadzonej za pomocą aplikacji Teams.

Wszystkich uczniów prosimy o systematyczną obecność i aktywność na zajęciach. 

Harmonogram konsultacji dla klas maturalnych  przekazywany będzie za pośrednictwem  wychowawców klas.