Mężczyzna w garniturze trzymający kartkę z napisem OGŁOSZENIE
Dla uczniów

Zasady organizacji konsultacji dla maturzystów

Komunikat Dyrektora ZSiPO w Nowym Sączu
w sprawie zasad organizacji konsultacji dla maturzystów od 25 maja 2020 r.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w czasie konsultacji

Drodzy Maturzyści od 25 maja br. zaplanowaliśmy dla Was konsultacje z nauczycielami. Zajęcia mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy (do 12 osób). Chęć udziału zgłaszajcie do nauczyciela uczącego danego przedmiotu.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS KONSULTACJI:

  1. Z  zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać wyłącznie zdrowe osoby, bez objawów choroby zakaźnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego określonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny  oraz Ministerstwo Zdrowia.
  2. Na konsultacje nie może przyjść osoba, jeśli w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
  3. Harmonogram konsultacji na kolejne tygodnie zamieszczany będzie na stronie internetowej szkoły, w e – dzienniku.
  4. Osoba, która umówiła się na konsultacje, a nie może przyjść, powinna zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
  5. Osoba chcąca uczestniczyć w konsultacjach musi dostarczyć oświadczenie (do pobrania u wychowawcy, na stronie szkoły).

      Oświadczenie uczestnika konsultacje maturzystówPobierz

  6. Na konsultacje należy zabrać ze sobą własny zestaw przyborów, podręczników, w szkole nie można pożyczać            ich od innych uczniów.
  7. W drodze do i ze szkoły należy korzystać z osłony na usta i nos oraz zachować dystans społeczny.
  8. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce. Jeżeli osoba ma przeciwwskazania                    zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast musi umyć ręce.
  9. Należy unikać skupisk, zachować dystans na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych.
10. W salach lekcyjnych każdy uczestnik konsultacji zajmuje osobną ławkę, może zrezygnować z zasłaniania ust               (jeżeli jest konieczność bezpośredniego kontaktu z inną osobą, to należy je ponownie zasłonić i zachować                   dystans).
11. Bezwzględnie należy stosować  zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na                         powitanie, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust, w odpowiedni sposób zasłaniać twarz podczas kichania             czy kasłania.

 

Wszystkim nauczycielom bardzo dziękuję za gotowość do prowadzenia dodatkowych zajęć i troskę, którą otaczają naszych absolwentów.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Życzę owocnej pracy,                                                                                                                                                                                                Dyrektor                                                                                                                                                                                 Andrzej Potoniec