Mężczyzna w garniturze trzymający kartkę z napisem OGŁOSZENIE
Dla uczniów,  Informacje dla rodziców

ZAPRASZAMY RODZICÓW NA PIERWSZE ZEBRANIE

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na godz. 17:00, na pierwsze zebrania w tym roku szkolnym, które odbędą się według harmonogramu:

Bardzo prosimy Rodziców o przestrzeganie zasady wchodzenia na teren budynku:

Główne wejście do szkoły – 1A, 1B, 1C,1D, 2C, 2A1, 2C1, 2D1

Boczne wejście od strony sali gimnastycznej – 3A, 3B, 3B1, 3C, 2A, 2B, 2D, 2B1

Prosimy pamiętać również o pozostałych procedurach:

  1. Zachowaniu dystansu społecznego, z wykorzystaniem środków ochrony osobistej (maseczka/przyłbica zakrywającą usta i nos), zobowiązane są także zdezynfekować ręce przed wejściem lub używać jednorazowych rękawiczek ochronnych.
  2. Do szkoły na zebranie klasowe może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  3. Do szkoły nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.