Mężczyzna w garniturze trzymający kartkę z napisem OGŁOSZENIE
Dla uczniów,  Informacje dla rodziców

ZAPRASZAMY RODZICÓW NA GRUDNIOWE ZEBRANIA

Szanowni Rodzice,

bardzo proszę zapoznać się z informacją na temat organizacji  grudniowych zebrań z wychowawcami klas.

  • Zebrania z Rodzicami odbywają się online:

– klasy trzecie – 3 grudnia 2020r. godz. 17:00

– klasy pierwsze i drugie – 10 grudnia 2020r. godz. 17:00

  1. Zebrania przeprowadzone będą zdalnie poprzez aplikację Microsoft TEAMS
  2. Pozostali nauczyciele przedmiotów są dostępni w wyznaczone dni na konsultacje wg harmonogramu zamieszczonego w e – dzienniku lub wyjątkowo w innym terminie, który nauczyciel przekazał wychowawcy klasy. Forma tych konsultacji została pozostawiona do decyzji nauczycieli( np. online, telefoniczny kontakt, mailowy, bezpośredni).

Instrukcja dla Rodzica w celu połączenia się na spotkanie z wychowawcą
a) Rodzice logują się przez Platformę Office 365 –  aplikacja Microsoft TEAMS, korzystając z  konta dziecka,
b) Wyszukują kalendarz,
c) W kalendarzu wyszukują spotkanie pt.„ Zebranie Rodziców”
d) Klikają w przycisk „dołącz” widniejący na spotkaniu o którym mowa w pkt. c,
e) Pojawia się okno z napisem „Dołącz teraz”- klikają w okienko,
f) Następuje dołączenie do zebrania.
Proszę pamiętać o włączeniu mikrofonu  (lub dodatkowo kamery)

Proszę nie zniechęcać się do takiej formy kontaktu z Wychowawcą.

Link do harmonogramu

Pozdrawiam,

Andrzej Potoniec

dyrektor