Mężczyzna w garniturze trzymający kartkę z napisem OGŁOSZENIE
Dla uczniów,  Informacje dla rodziców

ZAJĘCIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

Szanowni Rodzice,

Ostatnie wydarzenia kulturowe obserwowane na ulicach naszych miast skłaniają do
refleksji, jaką drogę życiową wybiorą nasze dzieci? Jesteśmy także świadkami przyspieszonego
procesu seksualizacji nastolatków. Do eskalacji tego zjawiska przyczyniają się niewątpliwie
internet, filmy na życzenie (VOD), aplikacje na smartfony, gry i media społecznościowe.
Nierzadko utrudniają one harmonijny rozwój młodego człowieka. Współczesne zagrożenia
cywilizacyjne wymagają od nas – rodziców i nauczycieli refleksji i przeciwdziałania, również
przez przekazywanie treści podkreślających godność osoby ludzkiej, jej dobro indywidualne
i społeczne. O tych wartościach uczeń dowiaduje się na lekcjach wychowania do życia w
rodzinie (WDŻ). Stanowią one ochronę dzieci i młodzieży przed skutkami „wolności
seksualnej”. Celem tych lekcji jest także wskazanie na istotę budowania trwałych
i szczęśliwych więzi opartych na miłości, która jest podstawą rozwoju rodziny. Podręczniki,
ćwiczenia i inne materiały dydaktyczne do zajęć WDŻ korygują toksyczne treści, na które mogą
natrafić Państwa dzieci w internecie i w przekazach rówieśników.
Program tego przedmiotu nie tylko wspiera uczniów w wychowaniu do
odpowiedzialności, ale także pomaga uchronić ich przed zjawiskami, takimi jak: cyberprzemoc,
sexting, niedojrzałe związki, ciąże nastolatek, choroby przenoszone drogą płciową czy
uzależnienia. Na tych zajęciach porusza się również trudne tematy dotyczące przemocy
seksualnej, obrony intymności i problemu pornografii. Chodzi o to, aby nasze dzieci nie stały
się ofiarami przemysłu pornograficznego. Powyższe racje przemawiają za tym, aby bronić
młode pokolenie przed współczesnymi zagrożeniami. Tę rolę spełnia niewątpliwie rodzina, a
lekcje wychowania do życia w rodzinie mogą być dobrym wsparciem.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z podręcznikami, ćwiczeniami i filmami
przygotowanymi na zajęcia WDŻ, których trailery są dostępne na stronach
https://rodzinatv.myvod.io/ oraz https://www.wdz.edu.pl/.

Prezentacja

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie