Mężczyzna w garniturze trzymający kartkę z napisem OGŁOSZENIE
Dla uczniów

WYNIKI MATURY

Wszystkim Maturzystom przypominamy, że w dniu 7 lipca br. ( od 9:30 do 14:30) można będzie odebrać w sekretariacie świadectwo dojrzałości, zaświadczenie lub wyniki egzaminu maturalnego. 

Do egzaminu poprawkowego – 22 sierpnia br., godz. 9:00 – może podchodzić zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu.

Konieczne jest złożenie Oświadczenia ( wypełniamy pismem drukowanym) – można odebrać w sekretariacie lub pobrać ze strony OKE w Krakowie ( Załącznik nr 7 do  “Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023”.

Zdający może sprawdzić wyniki, jakie uzyskał z egzaminu z każdego przedmiotu (zarówno wynik ogólny, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania) w systemie informatycznym ZIU dostępnym pod adresem: www.wyniki.edu.pl. Login oraz hasło do logowania uczniowie odbierali w naszej szkole od wychowawców (do ZIU można zalogować się również za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej). Wyniki będą udostępnione w ZIU 7 lipca 2023 r. od godz. 8:30.

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

egzaminu maturalnego  8 września 2023r.                 

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach –  8 września 2023  r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach – 8 września 2023r.