Wymagania Edukacyjne

Wymagania edukacyjne klasa 1 ponadpodstawowa:

Biologia zakres rozszerzony

Chemia zakres rozszerzony

Geografia zakres rozszerzony

Historia zakres rozszerzony

Edukacja dla bezpieczeństwa

Biologia

Chemia

Fizyka

Geografia

Historia

Język angielski

Język niemiecki

Język polski

Matematyka

Religia

Wos

Wymagania edukacyjne klasa 2 ponadgimnazjalna:

Biologia zakres rozszerzony

Chemia zakres rozszerzony

Geografia zakres rozszerzony cz.1

Geografia zakres rozszerzony cz.2

Historia zakres rozszerzony

Historia i społeczeństwo – Europa i świat

Historia i społeczeństwo – Ojczysty panteon i ojczyste spory

Język angielski zakres rozszerzony i podstawowy

Język niemiecki

Język polski zakres podstawowy cz.1

Język polski zakres podstawowy cz.2

Język polski zakres rozszerzony

Matematyka zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawy przedsiębiorczości

Przyroda

Wos zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne klasa 2 ponadpodstawowa:

Fizyka

Geografia zakres podstawowy

Geografia zakres rozszerzony

Historia zakres podstawowy

Historia zakres rozszerzony

Język angielski poziom podstawowy

Język angielski poziom rozszerzony

Język polski

Matematyka poziom podstawowy i rozszerzony

Podstawy przedsiębiorczości

Religia

Wos zakres podstawowy

Wymagania edukacyjne klasa 3 ponadgimnazjalna:

Biologia zakres rozszerzony

Chemia zakres rozszerzony

Historia i społeczeństwo – Rządzący i rządzeni

Historia i społeczeństwo – Wojna i wojskowość

Historia zakres rozszerzony cz.1

Historia zakres rozszerzony cz.2

Język angielski zakres podstawowy

Język angielski zakres rozszerzony

Język niemiecki

Język polski zakres podstawowy i rozszerzony

Matematyka zakres podstawowy i rozszerzony

Przyroda

Religia

Wos poziom rozszerzony