Wniosek do stypendium

Pod zamieszczonym linkiem Rodzice/pełnoletni Uczniowie mogą pobrać wniosek dotyczący prośby o przelanie na konto środków pieniężnych z przyznanego stypendium za wyniki w nauce.  Osoby, które chcą dostarczyć go drogą elektroniczną, muszą na maila szkoły przesłać skan tego dokumentu. Należy go czytelnie i poprawnie wypełnić oraz  podpisać.