Dla uczniów,  Konkursy

UWAGA KONKURS DLA KLAS PIERWSZYCH

Tematem konkursu jest znajomość życia i działalności Patronki Naszej Szkoły Św. Kingi.

Do konkursu przystępują zespoły 2-osobowe z każdej klasy pierwszej.

Termin 10 stycznia 2023r. biblioteka szkolna godz. 11:20 (5-lekcja).

Zgłoszenia zespołów do Pani Moniki Olchawy do dnia 3 stycznia 2023r. (biblioteka szkolna).

Materiały do konkursu strona Klasztor Sióstr Klarysek (życie i działalność, kalendarium) oraz Żywoty Świętych dostępne w bibliotece szkolnej.

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody oraz celujące oceny cząstkowe z historii i religii.