Dla uczniów

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA PAMIĄTKOWEJ TABLICY KU CZCI KAZIMIERZA PIERACKIEGO

W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy ku czci Kazimierza Pierackiego.

Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi :

Uroczystość otworzył i przywitał zaproszonych gości Dyrektor IV Liceum Sportowego Andrzej Potoniec, a sylwetkę bohatera i jego dokonania zaprezentował pan Jarosław Jakubowski. Następnie Proboszcz parafii MBN dokonał poświecenia tablicy.

W dalszej części Pan Prezydent Ludomir Handzel, poprzez zerwanie biało-czerwonej szarfy, dokonał odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Prezydent skierował słowa podziękowania do Pana Jarosława Jakubowskiego, przedstawiciela Sądeckiego Towarzystwa Patriotycznego, które jest inicjatorem tego przedsięwzięcia.

Jesteśmy przekonani, że upamiętnienie tej wybitnej postaci będzie dla naszej młodzieży i nas dorosłych, symbolem i znakiem pamięci o bohaterach ziemi sądeckiej, a nasza szkoła nieustannie będzie pielęgnowała wartości patriotyczne, wokół których chcemy budować lokalna wspólnotę.

Wszystkim obecnym jesteśmy wdzięczni za udział w uroczystości. Bardzo dziękujemy