Dla uczniów,  Informacje dla rodziców

TYDZIEŃ DLA PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH

Celem akcji jest przekazanie uczniom wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych.

Zachęcamy uczniów do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi  eksponowanymi na korytarzach szkolnych i aktywnego udziału w tematycznych  lekcjach wychowawczych.

Dla rodziców: Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Koordynator