Dla uczniów

TURNIEJ SZACHOWY

Lubisz grę w szachy?

Zapraszamy na turniej szachowy organizowany przez MOS

Eliminacje chłopców 24 Luty godz. 10:00

Zgłoszenia przyjmuje Pani Renata Sołtys

Wymagana zgoda rodziców na udział w turnieju!