TIK w Edukacji

„Aktywna tablica” to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach tego projektu IV Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Nowym Sączu uzyskało dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych takich jak: tablice interaktywne, projektory, głośniki i monitory dotykowe. Urządzenia te z pewnością przyczynią się do szybszego i bardziej przyjemnego przyswajania wiedzy przez uczniów a  także wspomogą i ułatwią pracę nauczycielom.

więcej informacji pod linkiem

Projekt “Lekcja: Enter” to partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych). W roku szkolnym 2021/22 nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w 40 h szkoleniu poszerzając w ten sposób swoje kompetencje TIK, tworzyli własne treści cyfrowe, dowiedzieli się jak odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii.

Baza aplikacji i stron www:

https://zpe.gov.pl/ – e podręczniki – Zintegrowana Platforma Edukacyjna – Platforma Edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki 

https://learningapps.org/ – aplikacja służąca do tworzenia interaktywnych ćwiczeń, baza gotowych zadań z różnych przedmiotów 

https://wordwall.net/ – serwis który umożliwia szybkie i łatwe tworzenie materiałów dydaktycznych (różne przedmioty) 

https://quizizz.com/ – jest platformą internetową dającą możliwość tworzenia własnych quizów oraz korzystania z już istniejących 

https://kahoot.it/ – darmowe narzędzie online przeznaczone do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów 

https://quizlet.com/pl – to aplikacja mobilna i strona internetowa, która umożliwia skuteczną i przyjemną naukę słownictwa 

https://wakelet.com/ – pomysł na kolekcjonowanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych Wirtualna tablica to synonim tradycyjnej tablicy korkowej z tą różnicą, że można do niej przypiąć wszystko co ma postać cyfrową, a więc pliki lub linki do dowolnych stron internetowych 

https://www.canva.com/ – internetowe narzędzie umożliwiające tworzenie projektów graficznych 

https://www.macmillan.pl/mee – platforma edukacyjna wydawnictwa Macmillan do podręczników z języka angielskiego (Impulse 2, Impulse 3 i Repetytorium  – poziom podstawowy i rozszerzony) – dostęp do podręczników i zadań po utworzeniu wirtualnej klasy przez nauczyciela