Dla uczniów,  Informacje dla rodziców

SZCZEPIENIA UCZNIÓW

Szanowni Rodzice,

przekazuję informację o możliwości przystąpienia do zorganizowanej akcji szczepień dla uczniów.
Szczepienia odbywać się będą w każdą niedzielę wrześniową.
5 września szczepienie będzie organizowane w Ratuszu sądeckim – Rynek 1 – bez wcześniejszego zgłoszenia.
Jeśli ilość chętnych będzie powyżej 200 osób akcja szczepienia będzie prowadzona także w budynku MOSIR przy ul. Nadbrzeżnej.
Wychowawca będzie zbierać od rodziców/prawnych opiekunów wypełnioną deklarację. Uczeń może odebrać deklarację od swojego wychowawcy. Można ją pobrać również ze strony szkoły. 

Rodzice, którzy zdeklarują się na dobrowolne szczepienie swojego dziecka proszeni są o oddanie deklaracji najpóźniej do 3 września br. ( uczeń przynosi deklaracje do szkoły do wychowawcy).

Osoby zgłoszone będą sms informowane o terminie szczepienia.
W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontakt poprzez sekretariat szkoły.

Karta zgłoszeń

Andrzej Potoniec,

Dyrektor IV LO Sportowego                                                                                                                                                    im. Św. Kingi w Nowym Sączu