Mężczyzna w garniturze trzymający kartkę z napisem OGŁOSZENIE
Dla uczniów,  Informacje dla rodziców

STYPENDIUM SZKOLNE

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Pragnę przypomnieć, że do dnia  15 września 2021r można składać  wnioski  o stypendium szkolne do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny, pełnoletni uczeń. Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

W roku szkolnym 2021/2022 dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 528 zł.

Wszystkie konieczne informacje dotyczące stypendium szkolnego  oraz wzory dokumentów do złożenia  można znaleźć na stronie właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Bożena Sorota – pedagog szkolny