Samorząd Uczniowski

Przewodniczący – Oliwia Sypień

Zastępca przewodniczącego – Michał Badura

Sekretarz – Laura Kopacz

Skarbnik– Dominika Stabrawa