Samorząd Uczniowski

Przewodniczący – Dominik Olchawa 2b

Zastępca przewodniczącego – Aleksandra Talar 2a1

Sekretarz – Julia Hedwig 2d1

Członek – Izabela Biernat 1a

Członek – Agnieszka Miczulska 2a