Dla uczniów

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

W dniu 1 września br. w naszej szkole odbyła się uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego.

Tradycyjnie ks. Andrzej Faron odprawił mszę św. i pobłogosławił wszystkim na kolejne miesiące ciężkiej pracy i nauki. Uroczysta akademia odbyła się na sali gimnastycznej. Dyrektor Andrzej Potoniec w swoim przemówieniu zachęcił uczniów do podejmowania wyzwań w nowym roku szkolnym i życzył wielu sukcesów. Głos zabrali także zaproszeni goście: Pani Agnieszka Badura – przedstawiciel Rady Rodziców oraz Pan radny Dawid Dumana. Samorząd Uczniowski złożył kwiaty pod tablicą św. Kingi – Patronki naszej szkoły. W programie artystycznym młodzież nawiązała do 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pamięć poległych w obronie ojczyzny została upamiętniona minutą ciszy. Dzień wcześniej delegacja uczniów zapaliła znicze pod Pomnikiem Wrześniowców, który objęty jest patronatem naszej szkoły. Przygotowana została także okolicznościowa wystawa nawiązująca do losów Polski podczas II wojny światowej.

Po głównej uroczystości uczniowie udali się do sal na spotkania z wychowawcami klas.