Dla uczniów,  Konkursy

Robert Lewandowski i inne legendy polskiego sportu

Z okazji     Jubileuszu 5-lecia  IV Liceum Ogólnokształcącego Sportowego im. Św. Kingi  w Nowym Sączu, serdecznie zapraszamy uczniów klas  ósmych  

i siódmych,  do udziału w konkursie pt. „ Robert Lewandowski i inne legendy polskiego sportu” .Konkurs odbędzie się pod patronatem  Prezydenta  Miasta  Nowego Sącza.        

Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu historii

polskiego  sportu , osiągnięć naszych sportowców na arenie międzynarodowej.

Konkurs odbędzie się w dniu 25 listopada 2021r.o godz. 13.00 w budynku naszej szkoły.

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszenia do konkursu

Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych

Zakres tematyczny i materiały konkursowe