Dla uczniów

REKRUTACJA – ZMIANA PREFERENCJI

Od 23.06.2023 do 10.07.2023 możesz dokonać zmiany polegającej na wyborze innej szkoły
pierwszego wyboru.

Żeby dokonać tej zmiany w systemie, trzeba osobiście wycofać wniosek i dokumenty ze szkoły
dotychczas wskazanej jako pierwsza na liście, później wprowadzić zmiany w systemie i przekazać je
do nowo wybranej szkoły.
Pamiętaj , aby dokonać zmian i dostarczyć wniosek do 10 lipca!