Rada rodziców

Skład Rady Rodziców 2021/2022

Przewodniczący:

Zastępca przewodniczącego:

Sekretarz:

Skarbnik:

 Leszek Baran

Monika Tokarczyk

Joanna Jarzębak

Agnieszka Badura

Skład Rady Rodziców 2020/2021

Przewodniczący:

Zastępca przewodniczącego:

Sekretarz:

Skarbnik:

 Beata Kmak

Agnieszka Badura

Barbara Świderska

Leszek Baran

Skład Rady Rodziców 2019/2020

Przewodniczący:

Zastępca przewodniczącego:

Sekretarz:

Skarbnik:

Beata Kmak

Barbara Szabla-Budnik

Barbara Świderska

Łukasz Jeleński

Szanowni Rodzice, zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat na fundusz Rady Rodziców. Pieniądze które zostaną przez Państwa są wykorzystywane dla dobra uczniów IV LO Sportowego.

W roku 2019/2020 wysokość składki na Radę Rodziców wynosi 100 zł za cały rok, w przypadku kiedy do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko każde kolejne płaci 50 zł.

Prosimy o wpłaty składek na Fundusz Rady Rodziców przelewem na rachunek:

Łącki Bank Spółdzielczy 32 8805 0009 0048 7418 3000 0010

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz aktualną klasę, np.: „Karolina Nowak 1c”.