Projekt SPINKA

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”
Projekt relalizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego
Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów

Okres realizacji projektu: 2016-01-01 do 2021-12-31
Całkowita wartość projektu: 53 864 704,01 PLN
Wartość dofinansowania projektu z UE: 48 477 028,22 PLN
Wartość dofinansowania Partnera – Miasta Nowy Sącz : 597 366,43 PLN
Wkład własny: 66 374,05 PLN
Jednostka realizująca projekt:
a) Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza;
b) Gimnazjum nr 10 im. Orląt Lwowskich z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2;
c) Gimnazjum nr 9 im. Bohaterów Sądecczyzny w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
nr 1;
d) Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza;
e) Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego;
f) Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9;
g) Gimnazjum nr 1 im. Jana Długosza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1;
h) Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza;
i) Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Kingi,
j) Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. Gen. Józefa Kustronia
Opis projektu:
Projekt jest realizowany w partnerstwie, gdzie Liderem jest Województwo Małopolskie, zaś
Partnerem Miasto Nowy Sącz.
Celem projektu MKZM II jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach
zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów
małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki
edukacyjnej i zawodowej.
Projekt dotyczy realizacji zadań:

 1. Stworzenia i prowadzenia Szkolnych Punktów Informacji i Kariery – zajęcia z doradztwa
  zawodowego w formie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji – zajęcia będą się odbywać w 8
  gimnazjach zaangażowanych w realizację projektu tj.:
  a) Gimnazjum nr 10 im. Orląt Lwowskich z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół
  Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2;
  b) Gimnazjum nr 9 im. Bohaterów Sądecczyzny w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
  nr 1;
  c) Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza;
  d) Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego;
  e) Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9;
  f) Gimnazjum nr 1 im. Jana Długosza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1;
  g) Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza;
  h) Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Kingi,
  w których zostaną utworzone Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKa). W projekcie wezmą udział
  uczniowie uczęszczający do ww. gimnazjów.
 2. Prowadzenie działań z zakresu kształcenia zawodowego, w tym komponentu Małopolskiej
  Chmury Edukacyjnej” – zajęcia on-line – zajęcia z wykorzystaniem sprzętu „chmurowego” w formie
  videokonferencji, w obszarze elektryczno-elektronicznym, w których weźmie udział młodzież
  uczęszczająca do Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. Gen. Józefa Kustronia w Nowym
  Sączu.