Mężczyzna w garniturze trzymający kartkę z napisem OGŁOSZENIE
Dla uczniów,  Wyróżnione

PRÓBNA MATURA

Drodzy Maturzyści!
Przypominamy, że w tym tygodniu zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią organizowana jest próbna
matura. Arkusze opracowane są przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Harmonogram:
6 grudnia – język polski pp
7 grudnia – matematyka pp
8 grudnia – język angielski pp
Na głównym holu szkolnym są wywieszone listy zdających w wyznaczonych salach.
Prosimy o punktualne zgłoszenie się pod salę na godzinę 8:50. Po zakończeniu próbnych egzaminów
dalsze zajęcia odbywają się wg dotychczasowego planu.
W te dni obowiązkowo przynosicie: dowód tożsamości, czarny długopis, dodatkowo na
matematykę kalkulator prosty, linijkę oraz cyrkiel. Do sali można wnieść małą butelkę wody
mineralnej.
Obowiązkowo w sekretariacie zostawiacie telefony komórkowe oraz inne urządzenia
telekomunikacyjne!
Prosimy odpowiedzialnie podejść do próbnych egzaminów i maksymalnie wykorzystać czas pracy.
Przy okazji przypominamy Wam, jak ostatecznie zdali egzaminy maturalne nasi ubiegłoroczni
absolwenci.
język polski – 94% zdawalności
matematyka – 94% zdawalności
język angielski – 90% zdawalności

Powodzenia!