Mężczyzna w garniturze trzymający kartkę z napisem OGŁOSZENIE
Dla uczniów,  Wyróżnione

POPRAWKOWE EGZAMINY MATURALNE

Przypominamy, że w dniu 22 sierpnia br. o godz. 9:00 organizowane są egzaminy
poprawkowe dla tych uczniów, którzy złożyli oświadczenie potwierdzające chęć
przystąpienia do takiego egzaminu.
Ten termin obowiązuje również absolwentów z ubiegłych lat.
Wykaz uczniów i sal udostępniony jest na głównym holu.
W tym dniu należy zgłosić się do szkoły na 8:40.
Zdający musi posiadać: dowód tożsamości, długopis z czarnym tuszem (lub pióro), na
egzamin z matematyki – kalkulator prosty, cyrkiel, linijkę. Można mieć małą butelkę z wodą
mineralną.
Obowiązuje zakaz wnoszenia lub używania w sali urządzeń telekomunikacyjnych (należy
oddać w sekretariacie na przechowanie).

Konsekwencją złamania zakazu jest unieważnienie egzaminu.
Bardzo prosimy, aby na egzamin przyjść w galowym stroju.

Wszystkim życzymy powodzenia!