Mężczyzna w garniturze trzymający kartkę z napisem OGŁOSZENIE
Dla uczniów

NAUKA PO FERIACH – ORGANIZACJA PRACY W WARUNKACH PANDEMII COVID-19

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie
w poniższych punktach przekazujemy najważniejsze postanowienia w sprawie organizacji pracy
szkoły w warunkach pandemii COVID – 19 w okresie od 18 stycznia 2021r.

 1. W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczanie zdalne w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu zostaje przedłużone od dnia 18. 01. 2021r. do 31.01.2021r.
 2. Zajęcia w IV LO Sportowym im. Św. Kingi, w tym nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne i doradztwo zawodowe, będą nadal odbywać się w trybie zdalnym, według dotychczasowych zasad oraz zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć.
 3. Szkolenie sportowe może odbywać się w trybie stacjonarnym, po wcześniejszym ustaleniu harmonogramu.
 4. Zajęcia w ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej będą odbywać się w trybie stacjonarnym oraz zdalnym w razie konieczności.
 5. Zmianie ulega Kalendarz Roku Szkolnego w następujących terminach:
  a. Terminy zaplanowanej ustnej matury z języka polskiego – 14.05. i 17.05. 2021r. oraz języka angielskiego – 18.05. i 19.05. 2021r.-  zostają odwołane w związku ze zmianami wprowadzonymi przez CKE w organizacji egzaminu maturalnego.
  b. Termin studniówki klas maturalnych zostaje przesunięty na 30. 04. 2021r.
 6. Czas trwania semestrów: I semestr – klasy pierwsze i drugie – bez zmian;
  II semestr klasy trzecie – od 18.01 – 30.04. 2021r.
 7. Terminy wystawienia ocen: I semestr-  klasy pierwsze i drugie – bez zmian
 8. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna I semestru dla klas pierwszych i drugich – bez
  zmian (27.01.2021r.)
 9. Dla uczniów klas maturalnych w styczniu br. nie będą organizowane konsultacje w trybie stacjonarnym. Nauczyciele mogą organizować takie konsultacje w trybie online z wykorzystaniem aplikacji Teams. Harmonogram takich konsultacji należy ustalić w porozumieniu z wicedyrektorem szkoły.
 10. Zebrania z Rodzicami/prawnymi opiekunami będą odbywały się w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Teams.
 11. Uczniowie mają możliwość wypożyczenia książek w bibliotece szkolnej po wcześniejszym ustaleniu z bibliotekarzem terminu odbioru książki.

Życzymy zdrowia i wytrwałości w dalszej nauce