Dla uczniów

Opis prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do I klasy liceum

I. Międzynarodowy test sprawności fizycznej

1. Skok w dal z miejsca – próba mocy (siły nóg):

 • wykonywanie – testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość.

2. Wytrzymanie w zwisie na drążku – próba siły rąk i barków:

 • wykonywanie – z podstawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie powinny znajdować się ma szerokości barków. Na sygnał “start” Zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu powinien znajdować się wyraźnie nad drążkiem.

3. Bieg zwinnościowy (4x10m):

 • wykonanie – na sygnał “na miejsca” badany staje na linii startu. Na komendę “start” biegnie do drugiej linii (odległość 10 m),podnosi z niej klocek/woreczek, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie na linii.

4. Skłony w przód z leżenia tyłem – próba siły mięśni brzucha:

 • wykonanie – badany leży na materacu z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Na sygnał “start” badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciem kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej, ćwiczenie trwa 30 sekund.

5. Skłon tułowia w przód – siła gibkości:

 • wykonanie – badany siada przed ławeczką na materacu. Następnie badany wykonuje skłon w przód, zaznaczając jak najdalej palcami rąk ślad na podziałce.

II. TEST SPRAWNOŚCI UKIERUNKOWANEJ PIŁKA NOŻNA

 1. Szybkość 5 m
 2. Szybkość 10 m
 3. Szybkość 30 m
 4. Prowadzenie piłki
 5. Gra

II. TEST SPRAWNOŚCI SPORTY INDYWIDUALNE

 1. Szybkość 5 m
 2. Szybkość 10 m
 3. Szybkość 30 m
 4. Skok dosiężny
 5. Rzut piłką lekarską

II. TEST SPRAWNOŚCI UKIERUNKOWANEJ PIŁKA SIATKOWA

 1. Odbicia piłki siatkowej sposobem górnym
 2. Odbicia piłki siatkowej sposobem dolnym
 3. Odbicia naprzemienne
 4. Zagrywka do celu
 5. Wyskok dosiężny

II. TEST SPRAWNOŚCI PŁYWANIE

 1. Styl motylkowy – ocena techniki
 2. Styl grzbietowy – ocena techniki
 3. Styl klasyczny – ocena techniki
 4. Styl dowolny – ocena techniki
 5. Skok startowy – ocena techniki

II. TEST SPRAWNOŚCI UKIERUNKOWANEJ PIŁKA RĘCZNA

 1. Bieg 30 m
 2. Rzut piłką lekarską 2 kg – przodem i tyłem
 3. Pięcioskok
 4. Rzut piłką ręczną na odległość
 5. Bieg wahadłowy na 300 m (10×30 m)

II. TEST SPRAWNOŚCI UKIERUNKOWANEJ KOSZYKÓWKA

 1. Krążenia po “ósemce”
 2. Kozłowanie slalomem
 3. Próba skuteczności rzutów z wyskoku
 4. Rzut z miejsca
 5. Poruszanie się “po kopercie – zygzakiem” z piłką

 Terminy testów sprawnościowych, 

I Termin:

 • piłka nożna chłopcy – 30 czerwca 2020 r.
 • piłka nożna dziewczęta – 30 czerwca 2020 r.
 • piłka ręczna dziewcząt i chłopców – 1 lipca 2020 r.
 • piłka siatkowa dziewcząt i chłopców – 1 lipca 2020 r.
 • koszykówka dziewcząt i chłopców – 2 lipca 2020 r.
 • pływanie dziewcząt i chłopców – 2 lipca 2020 r.
 • sporty indywidualne dziewcząt i chłopców – 2 lipca 2020 r.

II Termin:

 • wszystkie dyscypliny – 14 lipca 2020 r.
 • wszystkie dyscypliny – 15 lipca 2020 r.

Testy będą odbywały się w godzinach 9:00 – 16:00