Dla uczniów

ODBIÓR ŚWIADECTW

Przypominamy, że 5 lipca br. w szkole będzie można odebrać świadectwo dojrzałości oraz informację o wynikach egzaminu maturalnego.

Po odbiór należy zgłosić się do sekretariatu w godzinach od 9:00 – 15:00.

Uczniowie, którzy chcą odebrać w innym dniu muszą wcześniej uzgodnić termin dzwoniąc do sekretariatu.

Egzamin poprawkowy

Uczniowie,  którzy nie zdali tylko jednego przedmiotu w części pisemnej ( przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych) mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego w dniu 23 sierpnia 2022r. (wtorek), godz. 9:00. Miejsce przeprowadzenia egzaminu będzie podane na stronie OKE w Krakowie.

Uczeń musi złożyć wniosek do dyrektora szkoły (załącznik nr 7 w Informacja o sposobie organizacji) w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca br. ( w sekretariacie od godziny 8:00 – 15:00).