Dla uczniów

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Zapraszamy wszystkich do uczczenia pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzień 1 marca  to święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę. 

1 marca jest datą symboliczną, która historycznie nawiązuje do 1 marca 1951 r. Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Adamie Lazarowiczu, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Rzepce, Franciszku Błażeju, Józefie Batorym i Karolu Chmielu. 

28 sierpnia 1946 roku w więzieniu w Gdańsku zginęła 18 – letnia Danuta Siedzikówna ps. Inka, sanitariuszka i łączniczka 5. Wileńskiej Brygady AK. Inka pomimo młodego wieku walczyła o swoją ojczyznę. Wierna ideałom i niezłomna do samego końca, niech będzie dla nas autorytetem. Uczcijmy jej pamięć poprzez zapoznanie się z wystawą poświęconą jej osobie. 

 
„Żołnierze Wyklęci… 
Nieposkromieni 
Niezłomni 
Niepokorni 
Nieprzejednani 
Niepokonani 

[…] 
Po latach wrócili 
Do Domu 
Po latach 
Zwyciężyli 
Kiedyś Wyklęci” 

     (Fragment wiersza Jana Piotra Iwańskiego pt. „Żołnierze wyklęci…”)