Dla uczniów

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone co roku 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego państwa.
Tego dnia w 1918 roku po 123 latach zaborów Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Święto zostało ustanowione w 1937 roku, ale od 1939 nie było obchodzone – przywrócono je w roku 1989.

Dzień 11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są dane na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować.

10 listopada w naszej szkole odbyła się akcja „Szkoła do hymnu”. Uczniowie wszystkich klas uroczyście odśpiewały  hymn państwowy a następnie udały się do kina na  prelekcję historyczną oraz projekcję filmu „Orlęta. Grodno 39”. Z tej okazji została również wykonana  okolicznościowa wystawa.