Dla uczniów

Lista zakwalifikowanych kandydatów do IV Liceum Ogólnokształcącego Sportowego

Wykaz kandydatów, którzy zakwalifikowali się zgodnie z elektronicznym systemem VULCAN do
IV Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Nowym Sączu na rok szkolny 2022/2023:

Wykaz kandydatów, którzy zakwalifikowali się poza elektronicznym systemem VULCAN do
IV Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Nowym Sączu na rok szkolny 2022/2023:

Wykaz kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do
IV Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Nowym Sączu na rok szkolny 2022/2023: