Dla uczniów

Kształcenie na odległość

Kształcenie na odległość w szkołach przedłużone do 24 maja 2020r.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym. Drodzy Uczniowie, przypominam o obowiązku uczestniczenia w zdalnym nauczaniu (na odległość). Starajcie się rzetelnie wykonywać swoją pracę, rozwijajcie swoje zainteresowania, przestrzegajcie zasad bezpieczeństwa.

Udowodnijcie, że da się!

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o odjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Pozdrawiam,


życzę dużo zdrowia
Dyrektor
mgr Andrzej Potoniec