Konsultacje z nauczycielami

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty koniecznym jest przedłużenie zamknięcia szkoły do dnia 9 kwietnia 2020 w związku z powyższym prosimy o konsultacje z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny.