Mężczyzna w garniturze trzymający kartkę z napisem OGŁOSZENIE
Dla uczniów

KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW

W tym tygodniu organizowane są konsultacje dla maturzystów, którzy zdeklarują udział w spotkaniach z nauczycielami j. polskiego, matematyki i j. angielskiego. Konsultacje organizowane są w jednym dniu dla danej klasy. Dokładny harmonogram na ten tydzień udostępniony będzie przez e – dziennik.
Zgłoszenia należy przekazać swojemu wychowawcy.
Informacje o ewentualnych konsultacjach od 7 – 18 stycznia przekazane zostaną w późniejszym terminie.
Uczniów, którzy wyrażą chęć udziału w konsultacjach obowiązują zasady związane z reżimem sanitarnym. Prosimy je bezwzględnie przestrzegać.  
Obowiązkiem jest również dostarczenie oświadczenia o udziale w zajęciach.