Bez kategorii,  Dla uczniów,  Konkursy

KONKURS PLASTYCZNY – KATYŃ

Bardzo zachęcamy Was do tego Konkursu! Macie możliwość zaprezentowania swojej wiedzy, talentu i możliwości, tym samym przygotowując się do świadomego przeżycia Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który jest obchodzony 13 kwietnia i do oddania należnego hołdu zamordowanym w Katyniu.

Konkurs jest przeprowadzany w następujących kategoriach:

  • kategorie: plastyczna, literacka oraz tekst piosenki
  • skierowane są wyłącznie do młodzieży w wieku od 15 do 21 lat,
  • uczącej się w szkołach ponadpodstawowych położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do Konkursu wyłącznie przez autorów indywidualnych.

Nie będą rozpatrywane prace zespołowe.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie Konkursu, w tym z Regulaminem Konkursu

Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy dokonać drogą elektroniczną w systemie rejestracji, zwanym dalej „Systemem”, za pośrednictwem strony www.konkurskatynski.pl. Wygenerowaną podczas rejestracji w Systemie kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) należy wydrukować, podpisać i przesłać wraz z Pracą (plastyczna/tekst piosenki/literacka/scenariusz lekcji) drogą pocztową na adres Kancelaria Sejmu, Gabinet Marszałka Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – IV Edycja Konkursu – „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940.”.

Kategoria plastyczna

Zadaniem uczestnika jest stworzenie ilustracji do publikacji na temat zbrodni katyńskiej. Udział w konkursie może wziąć młodzież w wieku od 15 do 21 lat, ucząca się w szkołach ponadpodstawowych położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Praca plastyczna powinna przedstawiać jedną ilustrację do publikacji poświęconej zbrodni katyńskiej oraz być sporządzona w formacie A4 i wykonana techniką dowolną. Praca nie może mieć charakteru przestrzennego. Pracę należy załączyć w systemie w formacie .jpg, .pdf lub .png.

Kategoria tekst piosenki

Zadaniem uczestnika jest przygotowanie tekstu piosenki poświęconej Zbrodni Katyńskiej. Udział w konkursie może wziąć młodzież w wieku od 15 do 21 lat, ucząca się w szkołach ponadpodstawowych położonych na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej. Należy użyć czcionki Times New Roman o rozmiarze

12. Interlinia powinna wynosić 1,5, a marginesy znormalizowane – 2,50 cm. Pracę należy załączyć w systemie w formacie .doc, .docx lub .pdf.

Kategoria literacka

Zadaniem uczestnika jest przygotowanie pracy pisemnej (esej, rozprawka, opowiadanie, wywiad lub sztuka teatralna) na temat: „To także walka. Codzienność polskich oficerów w obozach NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku w latach 1939-1940”. Udział w konkursie może wziąć młodzież w wieku od 15 do 21 lat, ucząca się w szkołach ponadpodstawowych położonych na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej. Objętość pracy nie może przekroczyć 6 stron treści merytorycznej formatu A4. Przy czym w przypadku dołączenia do pracy bibliografii, nie będzie ona wliczała się do niniejszego limitu stron. Należy użyć czcionki Times New Roman o rozmiarze 12. Interlinia powinna wynosić 1,5, a marginesy znormalizowane – 2,50 cm. Pracę należy załączyć w systemie w formacie .doc, .docx lub .pdf.

Prace przedstaw nauczycielowi do 17.03.2023r. ( sala 68) godzina 16.00

Rejestracja w Systemie będzie do 24.03.2023 r.

W tym roku przypada 83 rocznica Zbrodni Katyńskiej.

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=O00iPDULM4I

https://www.youtube.com/watch?v=X1nSJkJj8c8

Katyń film 2007