Dla uczniów

KONKURS “MOJE PI”

W związku ze zbliżającym się Dniem Liczby Pi (14 marca) – zapraszamy wszystkie klasy do świętowania.

 Z tej okazji zachęcamy do uczestnictwa w konkursie „Moje Pi” odbywającym się w dwóch kategoriach: praca literacka (wiersz) i praca plastyczna (forma dowolna). Prace konkursowe nawiązujące do liczby pi (jej przybliżenia, zastosowania i historii) można nadsyłać do 10.03.2021 r. 

Szczegółowe informacje można uzyskać u pani mgr Marioli Hasior (kontakt za pomocą platformy Teams).

Liczba Pi

„Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe
pięć dziewięć dwa, ponieważ nigdy się nie kończy.
Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem,
osiem dziewięć obliczeniem,
siedem dziewięć wyobraźnią,
a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem
cztery sześć do czegokolwiek
dwa sześć cztery trzy na świecie…”

Wisława Szymborska „Liczba Pi”

REGULAMIN KONKURSU „Moje PI”

Organizator konkursu: IV LO Sportowe w Nowym Sącz, 

(osoba prowadząca Mariola Hasior)

Cele konkursu:

 • Rozwijanie zainteresowania matematyką wśród młodzieży,
 • Rozwijanie kreatywności uczniów,
 • Promocja alternatywnych form spędzania wolnego czasu,

Postanowienia ogólne:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I- III, IV LO Sportowego w Nowym Sączu.
 2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: praca literacka (wiersz) i praca plastyczna (forma dowolna- mile widziane modele 3d, wydzieranki i inne ) dotycząca tematyki liczby pi.
 3. Prace należy wykonać samodzielnie, podpisać i następnie wysłać ich zdjęcie na adres konkurs.mojepi@gmail.com do dnia 10.03.2021 r. W temacie wiadomości proszę wpisać imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz kategorię pracy.
 4. Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową.
 5. Ocenie będą podlegały:
  • pomysłowość,
  • estetyka wykonania.
 6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły dnia 12.03.2021r.
 7. Na zwycięzców czekają nagrody. Termin rozdania nagród zostanie przekazany w późniejszym terminie.

Pozostałe informacje :

 1. Przesłanie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, publikowanie danych osobowych ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2019. Poz. 1781)) przez Organizatora konkursu na potrzeby Konkursu oraz publikacji jego wyników.
 3. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela pani mgr Marioli Hasior za pomocą platformy Teams.