Dla uczniów,  Konkursy

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Konkursu fotograficznego dla uczniów szkół podstawowych i ponapodstawowych
 
II Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu  ogłasza
X edycję konkursu fotograficznego
pt. „PERŁY SĄDECCZYZNY”

Cel i tematyka konkursu
§ 1

1. Kategoria: ”Perły Sądecczyzny” – uchwycić urok naszego regionu (ujęcia pejzaży, krajobrazów wiejskich, miejskich lub peryferii, przyrody, architektury, wnętrz itp., ukazujące tereny Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego).
2. Kategoria: „Człowiek” – istota ludzka składa się nie tylko z cech fizycznych, ale i z ducha, którego nie widać gołym okiem… Czy potrafisz uchwycić „to coś” (dowolnie rozumiany portret przedstawiciela lub przedstawicieli gatunku homo sapiens: twarz, popiersie, cała postać lub inne).
3. Kategoria: „Ruch, gwar, miasto dookoła…” – życie płynie, ucieka minuta za minutą, w każdym momencie coś się dzieje… A gdyby tak schwytać ulotną chwilę, gdyby ją uwiecznić? (scenka rodzajowa, zdjęcie reporterskie, fotografia przypadku…).

Zasady konkursu
§ 2

1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły podstawowej (klasy 6-8 i ponadpodstawowej).
2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio
zgłoszone do innego konkursu.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Zasady uczestnictwa
§ 3

1. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno zdjęcie pojedyncze lub 1 zestaw zdjęć w każdej kategorii (1 zestaw w tym konkursie to seria składająca się z maksimum 3 zdjęć, tworzących określoną zamkniętą całość).
2. Sposób przesłania prac konkursowych:

  • Forma elektroniczna: Oryginalne fotografie należy zapisać w formacie plików JPEG i przesłać na adres mailowy: 4losportowe.konkurs@gmail.com

3. Wszystkie prace zostaną umieszczone w serwisie Instagram pod nazwą; perlysadecczyzny
4. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w oryginale fotografii zgłoszonej do Konkursu, jeżeli była ona poddana obróbce.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości lub wielkości pliku, oraz fotografii, które prezentują treści niezgodne z tematyką konkursu lub w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.
6. Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2022.
7. Prace powinny zawierać następujące informacje: rodzaj kategorii, tytuł zdjęcia lub zestawu, imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły do której uczęszcza autor fotografii, imię i nazwisko opiekuna artystycznego. Ponadto każdy uczestnik konkursu obowiązany jest dołączyć oświadczenie (załącznik 1) – do pobrania oświadczenie
8. Prace do których nie zostanie dołączone w/w dane i oświadczenie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

Nagrody
§ 4

Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane atrakcyjne nagrody i wyróżnienia. Dodatkowo zostanie przyznana nagroda publiczności wyłoniona na podstawie ilości polubień pod pracą.

1. Laureatów konkursu poinformujemy telefonicznie.  
2. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w terminie 27 maja 2022 w II Liceum Ogólnokształcącym ul. Żeromskiego 16 (poinformujemy zwycięzców konkursu)

Komisja oceniająca
§ 5

W skład jury konkursowego wchodzą: Piotr Droździk, Katarzyna Bielak, Alicja Przybyszowska, Marta Jacak.
1. Zadaniem Komisji oceniającej jest:
a) kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie,
b) ocena zgłoszonych fotografii,
c) przyznanie nagród,
d) wybór fotografii przeznaczonych na wystawę.
2. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się:
a) kryteria merytoryczne,
b) wartość artystyczną,
c) jakość techniczną i poziom estetyczny prac.

Dodatkowe informacje
§ 6

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela, pani Marta Jacak
tel. II LO 18 442 05 06