Dla uczniów,  Informacje dla rodziców

KONKURS – DIETA DLA SPORTOWCA

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Nowym Sączu zaprasza do udziału w konkursie promującym zdrowe odżywianie.

DIETA DLA SPORTOWCA

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPORTOWE

 W NOWYM SĄCZU

Według specjalistów od żywienia, sukces sportowy można w 50% przypisać odpowiednio skomponowanej diecie. Wierzymy, że macie wiele ciekawych pomysłów jak przyrządzić zdrowy posiłek.

Co zatem jeść, aby efekty ćwiczeń nie poszły na marne?

Rysunek. Szwajcarska piramida żywieniowa dla sportowców – Lozanna 2008r.

Regulamin Konkursu

Organizator:

 • Dyrektor i nauczyciele IVLO Sportowego w Nowym Sączu
  ul. Nadbrzeżna 77.

Cele konkursu:

 • Zachęcenie młodzieży do zdrowego odżywiania się.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia.
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych.
 • Rozwijanie umiejętności pozytywnej i motywującej rywalizacji.

Adresaci konkursu:

 • Uczniowie IV LO Sportowego w Nowym Sączu.
 • Uczniowie klas VIII Szkół Podstawowych.

Regulamin:

 • Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów z podziałem na kategorie szkół: młodzież licealna i młodzież szkół podstawowych.
 • Przedmiotem konkursu jest sporządzenie zdrowego posiłku (dania głównego lub deseru)  dla osób aktywnie uprawiających sport.
 • Uczestnik zobowiązany jest do przesłania trzech zdjęć:
  1. Krótkiego przepisu (produkty + instrukcja wykonania),
  2. Jedno zdjęcia przy wykonywaniu posiłku,
  3. Jedno zdjęcie gotowego  dania.
 • Zdjęcia powinny być przesłane na adres: 4losportowe.konkurs@gmail.com w terminie do 31 marca 2021r.
  z dopiskiem: imię nazwisko, telefon kontaktowy.
 • W temacie wiadomości należy wpisać: Dieta dla sportowca – nazwa Szkoły uczestnika.
 • Prace zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do konkursu.
 • Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołane przez Dyrektora
  IV LO Sportowego w Nowym Sączu.

Nagrody:

 • W każdej kategorii szkół oraz z podziałem na dania ( danie główne lub deser) zostaną przyznane nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca.

Pozostałe informacje:

 • Przesłanie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z akceptacja postanowień regulaminu.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, publikowanie danych osobowych ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2019. Poz. 1781)) przez Organizatora konkursu na potrzeby Konkursu oraz publikacji jego wyników.
 • Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela pani mgr  Monika Olchawa, tel.604 433 441.