Mężczyzna w garniturze trzymający kartkę z napisem OGŁOSZENIE
Dla uczniów

Komunikat odnośnie matur

Szanowni Maturzyści

Przesyłamy Wam informację na temat organizacji egzaminu maturalnego. Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z nią i stosowanie zasad określonych w Wytycznych.

Odsyłam Was również do prezentacji, która przybliży szczegółowo zasady, które obowiązują podczas egzaminu maturalnego.

Poniżej znajdziecie plan wejścia do szkoły na egzamin maturalny

Aby zachować obowiązujące procedury prosimy, aby każdy zdający wchodził do szkoły i do sali zgodnie z rozpisanym planem.

Bardzo proszę o zastosowanie się do zasad bezpieczeństwa, punktualności co usprawni nam wszystkim w tych dniach pracę.

Pozdrawiam serdecznie

Dyrektor

mgr Andrzej Potoniec