Mężczyzna w garniturze trzymający kartkę z napisem OGŁOSZENIE
Dla uczniów

KOMUNIKAT DYREKTORA

Z powodu wprowadzenia przez rząd obostrzeń związanych z epidemią COVID – 19, od 19 października br. cała szkoła przechodzi na system zdalnego nauczania. W takim trybie będziemy pracować aż do odwołania. Zachowany zostaje dotychczasowy tygodniowy plan zajęć, który będzie realizowany z wykorzystaniem Platformy Teams i e – dziennika. 
Następny komunikat na temat szczegółowych zasad zdalnego nauczania zostanie przekazany do Państwa przez e – dziennik. 

Pozdrawiam,
Dyrektor

Andrzej Potoniec