IV Liceum ogólnokształcące Sportowe w Nowym Sączu

Kadra pedagogiczna

Trenerzy

Specjaliści wybranych dyscyplin sportu osiągający najwyższe wyniki na arenie krajowej i międzynarodowej.

Nauczyciele

Nauczyciele przedmiotowi o wysokich kwalifikacjach będący egzaminatorami maturalnymi, doświadczeni w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z młodzieżą klas sportowych.