IV Liceum ogólnokształcące Sportowe w Nowym Sączu

Informacje o szkole

Po ukończeniu liceum:

Możesz kontynuować kształcenie na następujących kierunkach:

  • trenerskim,
  • nauczycielskim,
  • rekreacyjno – turystycznym,
  • rehabilitacyjnym,
  • ratownictwie medycznym,
  • kierunkach związanych z bezpieczeństwem,
  • menager sportowy.

Film promocyjny: