Historia

Pierwsi uczniowie przekroczyli mury IV Liceum Ogólnokształcącego Sportowego im. Świętej Kingi w Nowym Sącz 1 września 2017 roku. Szkoła powstała decyzją władz oświatowych Nowego Sącza w trakcie przekształcania placówek oświatowych na terenie miasta. Utworzono wówczas Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu w skład którego wcielono nowo powstałe IV Liceum Ogólnokształcące Sportowe, Gimnazjum nr 5, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej. Dyrektorem ZSiPO została Pani mgr Lucyna Zygmunt. Na początek utworzono w  IV LO Sportowym 4 klasy o profilach (1a piłka ręczna + sporty indywidualne, 1b piłka nożna chłopców, 1c piłka nożna dziewcząt, 1d piłka siatkowa + sporty indywidualne) dla którego wydzielono część klas w budynku zajmowanym przez Gimnazjum nr 5  przy ul. Nadbrzeżnej 77 w którym to obie szkoły funkcjonowały razem do czasu wygaśnięcia gimnazjum w czerwcu 2019 roku.
1 lipca 2019 roku nowym dyrektorem został Pan mgr Andrzej Potoniec. W roku szkolnym 2019/2020 w związku z zdublowaniem roczników z wygaszanych gimnazjów oraz ośmioletnich szkół podstawowych w szkole powstało 8 klas pierwszych. W związku z dużym zainteresowaniem oraz faktem, iż jest to jedyne liceum sportowe w naszej okolicy na początku 2020 podjęto decyzje aby od roku szkolnego 2020/2021 utworzyć nowy profil (koszykówki + pływanie).

Poprzedni dyrektorzy:

IX.2017-VI.2019 – mgr Lucyna Zygmunt