Bez kategorii

Harmonogram Odbioru Świadectw Dojrzałości

HARMONOGRAM ODBIORU

KlasaGodzina
3a9:00 – 9:30
3b9:30 – 10:00
3b110:00 – 10:30
3c10:30 – 11:00
Absolwenciod 11:00

OD 5 –  9 LIPCA BR. w GODZ. 8:00 – 15:00  W SEKRETARIACIE SZKOŁY MOŻNA ZŁOŻYĆ Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym – zał. 7 strona CKE. Deklaracje Może składać absolwent, który nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego.

  • Po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie przebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama nie objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
  • Każda osoba zobowiązana jest do zachowania odległości od innych osób co najmniej 2 metry oraz zakrywania ust i nosa maseczką przed szkołą oraz na terenie szkoły podczas wydawania świadectwa,
  • Każda osoba wchodząca na teren szkoły dezynfekuje ręce – dozownik z płynem umieszczony jest przy wejściu,
  • Wydawanie świadectw dojrzałości będzie się odbywać w sekretariacie szkoły,
  • Odbiór dokumentu osoba poświadcza podpisem na liście własnym długopisem/piórem, po okazaniu dokumentu tożsamości
  • Każdy absolwent zobowiązany jest zapoznać się z poniższym harmonogramem wydawania świadectw (godzina) i bezwzględnie go przestrzegać.