Dla uczniów

eMOCje w GŁOWIE

Projekt edukacyjny realizowany był w IV Liceum Ogólnokształcącym Sportowym im. Św. Kingi w Nowym Sączu.  17 maja br. wychowawcy i pozostali nauczyciele zostali poinformowani o zgłoszeniu szkoły do projektu. Przy wsparciu Samorządu Uczniowskiego taka informacja została również przekazana uczniowskiej społeczności. W dniu 19 maja br. w szkole zostały zorganizowane zebrania z rodzicami,  na których wychowawcy łacznie 12 klas ( pierwszych, drugich i trzecich) wyjaśnili rodzicom główne cele projektu. Wykorzystując tablice interaktywne zapoznali rodziców z materiałem filmowym o zdrowiu psychicznym. Wychowawcy poinstruowali rodziców, gdzie na stronie unicef. pl można znaleźć dodatkowe artykuły nt. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Ponadto przeprowadzili pedagogizację rodziców nt. “Jak rozpoznać objawy stresu u dzieci i młodzieży”. Od 23 maja do 3 czerwca 2022r. wychowawcy na godzinach wychowawczych prezentowali film edukacyjny przeznaczony dla uczniów. Młodzież uczyła się także nazywać i rozpoznawać swoje emocje., poznała jak radzić sobie ze stresem podejmując odpowiednie aktywności. W ramach godzin wychowawczych organizowane były także spotkania z pedagogiem szkolnym. Wychowawcy i pozostali nauczyciele w ramach samodoskonalenia zobowiązani byli do wnikliwego obejrzenia wszystkich materiałów filmowych udostępnionych przez e- dziennik. Dużą pomocą dla nauczycieli okazał się specjalny poradnik „Dziecko pod wypływem traumy”, ponieważ do naszej szkoły przyjętych zostało trzech uczniów z Ukrainy. Projekt edukacyjny spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony zarówno nauczycieli, rodziców, jak i samej młodzieży.  

Na pewno wszyscy uczestnicy projektu zwiększyli swoją świadomość na temat problemów związanych ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Jednocześnie wiedzą jak ważne są działania profilaktyczne.          

W projekcie brało udział 234 uczniów, ich rodzice oraz 34 nauczycieli.  Materiały filmowe oraz linki do artykułów zostały umieszczone także na stronie szkoły.

eMOCje w GŁOWIE – rusza nowy projekt edukacyjny UNICEF Polska

https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-mediow/emocje-w-glowie

Z poważaniem,

Anastazja Plechta

koordynator