Dla uczniów

EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATURY

Drodzy Maturzyści,

przypominamy Wam, że 23 sierpnia br. przeprowadzony zostanie egzamin poprawkowy w naszej szkole z j. polskiego, j. angielskiego i matematyki. Wyniki ogłoszone będą 9 września br. , w tym dniu należy również zgłosić się po odbiór świadectwa dojrzałości lub zaświadczenia o wynikach egzaminu poprawkowego. 

Uczniowie mają obowiązek zgłosić się najpóźniej na godzinę 8:40.                                                                  Egzamin rozpoczyna się o godzinie 9:00.

Nie zapomnijcie dowodu tożsamości, długopisu z czarnym tuszem (lub pióra z czarnym atramentem), przyborów, jeśli ktoś poprawia egzamin z matematyki ( kalkulator prosty, linijka, cyrkiel).

Na holu głównym ustawione będą stoliki, przy których każdy musi sprawdzić poprawność danych osobowych i złożyć swój podpis. 

Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań wykorzystajcie jak najlepiej. Pamiętajcie, pośpiech jest złym doradcą. Nie wychodź z egzaminu, tylko dlatego, że Twój kolega/koleżanka podjęła decyzję o zakończeniu pracy. 

Pamiętajcie o obowiązujących zasadach:

 1. Na egzamin przychodzi osoba zdrowa,
 2. Wymagany jest strój galowy i  uśmiech,
 3. Zakaz wnoszenia na salę/używania telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych, niedozwolonych przyborów,
 4. Telefony komórkowe/inne urządzenia telekomunikacyjne należy oddać do pudełka komisji zanim wejdzie się do wyznaczonej sali,
 5. Można wnieść małą butelkę wody mineralnej,
 6. W szatni należy pozostawić wierzchnie okrycia, plecaki, torebki, parasole i inne zbędne rzeczy,
 7. Prawo do korzystania ze słowników na j. polskim i wzorów matematycznych na egzaminie z matematyki,
 8. Samodzielność rozwiązywania zadań,
 9. Zdający nie mogą pożyczać niczego od innych zdających,
 10. Zachowanie spokoju, nie zakłócanie pracy innym zdającym,
 11. Przez podniesienie ręki sygnalizujemy: chęć wyjścia do toalety, zakończenie pracy,
 12. Możliwość unieważnienia egzaminu, jeśli ktoś będzie łamał dyscyplinę pracy,
 13. Zakaz gromadzenia się na korytarzach, przed szkołą – wrażeniami po egzaminie należy podzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie,
 14. Możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz złożenia wniosku o weryfikację sumy przyznanych punktów.

W  imieniu Wszystkich nauczycieli życzę  powodzenia,

Dyrektor

Andrzej Potoniec