Dla uczniów

Egzamin Maturalny

Nowy harmonogram egzaminu maturalnego!

Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca i potrwają do  29 czerwca br. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych.

Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych nie mogą przystąpić w I terminie, wyznaczona jest dodatkowa data egzaminu maturalnego zaplanowana od 8 do 14 lipca br.

Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Pozdrawiam,


życzę dużo zdrowia
Dyrektor
mgr Andrzej Potoniec