Dla uczniów

DODATKOWY TERMIN TESTÓW SPAWNOŚCIOWYCH

Uwaga! Informujemy że w 14.07.2020r (wtorek) odbędą się dodatkowe testy sprawnościowe w budynku szkoły przy ul. Nadbrzeżnej 77, obowiązuje strój sportowy, maseczki oraz własna woda. Są to testy dla kandydatów, którzy nie mogli być w pierwszym terminie.