Książka na rozmytym tle
Dla uczniów

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ W KRAKOWIE

Drodzy uczniowie , zapoznajcie się z bardzo skomplikowanymi losami pewnego księgozbioru.
„Berlinka”- księgozbiór pruski. zwyczajowe określenia zbioru przeszło 500 tysięcy zabytkowych archiwaliów pochodzących z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej, znajdujących się od II wojny światowej w depozycie w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie .

Depozyt berliński

Biblioteka Jagiellońska polska biblioteka akademicka Krakowie,

główna biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ); wraz z Biblioteką Medyczną Collegium Medicum i bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy system biblioteczno-informacyjny UJ.

Zobaczcie również filmik z obszaru roboczego Biblioteki Jagiellońskiej.

Pozdrawiam, Monika Olchawa