Dla uczniów

ANKIETA DLA MATURZYSTÓW

Rusza projekt ćwiczeniowo-badawczy Młodzież w Epoce Kryzysu

Dzisiaj rusza projekt ćwiczeniowo-badawczy pt. Młodzież w Epoce Kryzysu. Badania mają na celu rozpoznanie aspiracji życiowych maturzystów, przyglądnięcie się ich kondycji psychospołecznej oraz obserwację postaw wobec uchodźców wojennych oraz dystansu do obcych. W prowadzonych badaniach chce się też ocenić, jaka jest obecnie skala i powody korzystania z korepetycji oraz zbadać problem uzależnienia od Internetu wśród młodzieży. Dodatkowym celem jest zbadanie na ile młodzież różni się od tej, która była badana jeszcze przed pandemią COVID-19. Dzięki wcześniejszym pomiarom będzie można  ocenić ewentualne zmiany i ich kierunek.

Badania są realizowane przez Studentów i Studentki dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych. Do zebrania informacji zostanie wykorzystana metoda sondażu online (CAWI). Badania są prowadzone w szkołach średnich na terenie Małopolski, Podkarpacia, Śląska, Świętokrzyskiego oraz Lubelskiego.

Miło nam poinformować, że badanie wśród tegorocznych maturzystów przeprowadzi nasza absolwentka!